Our Services : Video Editing Classes, Ethical Hacking Workshop, Computer Classes, PC/Laptop Repair, Routers Sell, UPS Sell, Printers Sell, Scanners Sell, Website Development, APP Development, Computer Components
Call : 9846618997 | Newroad Pokhara

Category: Photography

• भगवान मा बिश्वास नगरुम भन्छु, तर जब ऐना मा आफुलाइ हेर्छु छाला पछाडी को हड्डी देक्छु । • लोभ ले लाभ र लाभ ले बिलाप भाको गन्जागोल दुनियाँ मा भौतारियेको मानव शरीरमा रहेको आत्मा लाई देक्छु । अनि भ्रम…

Read more

अनुभव ले चसक्क पार्ने गरि सिकायो . . . “हार्दा थुक्नेले, जित्दा सलाम गर्छ” . . . र थुक पछिको सलाममा म विश्वास गर्दैन । । ।

Read more

“This photograph forces me to feel the difference between Nature & Human, how vast is this creation & how far we are from truth” : Bijay  Tags  :  bijay acharya photography, deadbj photography,BJ photography,BJ photography,nepal photograph  

Read more